Lĩnh vực đào tạo

Kỹ năng làm việc – Dành riêng cho cán bộ QLSX
Định mức – Kiểm soát chi phí Tính giá thành sản phẩm
Tư vấn tái cấu trúc quản trị hệ thống sản xuất
Quản trị sản xuất

Chương trình đào tạo nâng cao sản xuất trong kinh doanh là tâm huyết của các chuyên gia tư vấn đào tạo, các chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo quản trị sản xuất, giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy, nhiều năm trực tiếp đảm nhận các vị trí quản lý, điều hành trong các doanh nghiệp sản xuất, giảng viên cao cấp của các chương trình đào tạo giảng viên Business

Xem thêm