Khóa học

KHÓA HUẤN LUYỆN & ĐẠO TẠO LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – TRIỂN KHAI & KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Hiện trạng còn tồn tại trong DNSX: – Giao hàng muộn so với thỏa thuận với khách hàng, dẫn tới bị phạt hợp đồng, không có được sự hài lòng của KH; – Đang tổ chức triển khai sản xuất nhưng thiết bị hỏng đột xuất, nguyên vật liệu đầu vào […]

Xem thêm
KHÓA HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐẢM BẢO VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Chất lượng là sự sống còn nhưng đối với doanh nghiệp, chất lượng bằng mọi giá thì đó là sự tự sát! Mục tiêu trong sản xuất nằm ở 3 từ NĂNG SUẤT – CHẤT LƯỢNG – CHI PHÍ nhưng thực ra doanh nghiệp chỉ cần định hướng 1 trong 3 mục tiêu trên vì […]

Xem thêm
KHÓA HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG Tại THUẬN AN – BÌNH DƯƠNG

Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc phần lớn vào hiệu quả SX trong đó người QĐPX đóng một vai trò rất quan trọng – là cầu nối của Lãnh đạo doanh nghiệp với bộ phận trực tiếp làm ra sản phẩm trong việc thực hiện KHSX, các vấn đề về năng suất, […]

Xem thêm
KHOÁ HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ TỒN KHO HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH Chi phí nguyên vật liệu (NVL), vật tư thường chiếm tỷ lệ từ 40 – 70% giá vốn sản xuất. Vì vậy, kiểm soát mức tồn kho, hoạch định nhu cầu vật tư cần phải được quan tâm một cách đúng mức trong quản trị sản xuất. Doanh nghiệp quản lý […]

Xem thêm
KHÓA HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG 7 CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG SẢN XUẤT

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ: 1. Mô tả được ý nghĩa, nguyên tắc ra quyết định theo số liệu thống kê; 2. Hiểu sâu sắc các lợi ích và ứng dụng được các phương pháp lấy mẫu, phân lọai dữ liệu thống kê trong sản xuất; 3. […]

Xem thêm
KHÓA HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TRIỂN KHAI VÀ KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Hiệu quả của cả một quá trình sản xuất tùy thuộc rất nhiều vào chất lượng của công tác Hoạch định tổng hợp, lịch trình sản xuất chính, điều độ sản xuất. Việc LKHSX, triển khai và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch nhằm mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp không chỉ phụ […]

Xem thêm
KHÓA HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO BÃI

Thủ kho hay người quản lý kho ngoài nhiệm vụ phải luôn bảo đảm hàng hoá, vật tư/nguyên vật liệu trong kho an toàn còn phải biết vận dụng nhiều nghiệp vụ chuyên môn để đảm bảo hàng hoá, vật tư/nguyên liệu không bị thất thoát, lưu thông lượng hàng xuất nhập tồn phải trong […]

Xem thêm
KHÓA HUẤN LUYỆN – ĐÀO TẠO BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP TOÀN DIỆN _ THÁNG 11/2018 _ TẠI BÌNH DƯƠNG

Trong nhiều DNNVV của Việt Nam, đầu tư thiết bị (TB) đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí nhưng hiệu suất sử dụng TB chưa được quan tâm đúng mức cần thiết và đang gây nên sự lãng phí rất lớn. Những chi phí ẩn thường xuất hiện từ nguyên nhân hư hỏng […]

Xem thêm
KHÓA ĐÀO TẠO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT_THÁNG 11/2018_TAI TP.VŨNG TÀU

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Hiện trạng còn tồn tại trong DNSX: – Giao hàng muộn so với thỏa thuận với khách hàng, dẫn tới bị phạt hợp đồng, không có được sự hài lòng của KH; – Đang tổ chức triển khai sản xuất nhưng thiết bị hỏng đột xuất, nguyên vật liệu đầu vào […]

Xem thêm
Chương trình Huấn luyện và đào tạo GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP

Yếu tố mấu chốt giúp doanh nghiệp sản xuất ổn định và phát triển nằm trong 3 từ: NĂNG SUẤT – CHẤT LƯỢNG – CHI PHÍ. Nhưng 3 hay chỉ là 1? Thật ra, trong quản lý, chỉ cần tập trung định hướng vào 1 trong 3 yếu tố trên vì dù với định hướng […]

Xem thêm