KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ TỒN KHO VÀ HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ

QUẢN TRỊ TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP
Trong quản trị sản xuất “tồn kho là chi phí” nhưng doanh nghiệp vẫn để tồn kho nguyên liệu để tránh rủi ro trong quá trình sản xuất, để có sẵn nguyên liệu bổ sung giải quyết khi có sản phẩm lỗi cần thay thế nhằm đáp ứng thời hạn giao hàng. Điều này gây tâm lý ỷ lại của CBQL và Công nhân trong quá trình sản xuất và phát sinh chi phí sản xuất, tăng giá thành sản phẩm.
Trong tình hình giá cả tăng, trong đó giá nguyên liệu đầu vào là chủ yếu, mà thường nguyên liệu tồn kho lại được tạo nên bằng vốn vay ngân hàng (chi phí lãi vay),dẫn đến chi phí sản xuất cao, doanh nghiệp mất khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Để giải quyết vấn đề này, không còn con đường nào khác doanh nghiệp cần tính toán bố trí sản xuất thế nào để có thể trả lời 2 câu hỏi trong quản trị tồn kho:
1.Đặt hàng bao nhiêu là đủ?
2.Khi nào thì cần đặt hàng?
Bài toán cuối cùng là làm thế nào giải quyết dòng chảy sản phẩm liên tục, không có tồn kho trên chuyền cũng như sau khi sản xuất xong hàng hóa cần được phân phối ngay tránh tồn kho thành phẩm.
Để làm được điều này, cần:
1.Xác định được nhu cầu tiêu thụ;
2.Hoạch định được các nguồn lực đầu vào của sản xuất;
3.Quản lý quá trình sao cho dòng chảy sản phẩm liên tục bằng cách triệt tiêu các lãng phí trong sản xuất, quản lý chất lượng theo quá trình;
4.Quản lý kho đúng phương pháp nhằm kiểm soát tốt tồn kho.

Khóa đào tạo QUẢN TRỊ TỒN KHO VÀ HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ được PMC thiết kế và tổ chức trong 2 ngày, 05-06/05/2018 tại PMC Hà Nội nhằm cùng với các doanh nghiệp xây dựng các giải pháp KHẢ THI – ĐƠN GIẢN – HIỆU QUẢ để thực hiện các mục tiêu trên.

Quý doanh nghiệp / cá nhân quan tâm, xin vui lòng liên hệ về phòng Tư vấn đào tạo của PMC để nhận được thông tin chi tiết, nội dung và mục tiêu đào tạo cũng như MỨC ĐỘ PHÙ HỢP khi tham dự:
PMC VIỆT NAM
ĐT: 024.73033666 – 024.62782236
Email: pmcvietnam@pmcvietnam.edu.vn

QTTK