KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG

Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc phần lớn vào hiệu quả SX trong đó người QĐPX đóng một vai trò rất quan trọng – là cầu nối của Lãnh đạo doanh nghiệp với bộ phận trực tiếp làm ra sản phẩm trong việc thực hiện KHSX, các vấn đề về năng suất, chất lượng, thời hạn giao hàng và chi phí SX hợp lý. 
Khóa đào tạo QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG được PMC Việt Nam thiết kế và tổ chức nhằm trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng, công cụ để đáp ứng yêu cầu công việc, hoàn thành tốt vai trò của mình trong doanh nghiệp.
MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khóa học, học viên sẽ:
 Có đủ năng lực để đảm nhận vai trò của mình thông qua việc quản lý hiệu quả quá trình sản xuất;
 Ứng dụng và thực hành việc tổ chức phân công công việc trong xưởng sản xuất, biết cách triển khai công việc KHSX;
 Ứng dụng được các công cụ quản lý năng suất và chất lượng xưởng SX, biết cách phát hiện, phòng ngừa các lãng phí trong SX;
 Được trang bị những kỹ năng làm việc với nhân viên để có thể khai thác và phát huy năng lực của đội ngũ nhân viên, tạo môi trường làm việc hiệu quả.
Quý doanh nghiệp / cá nhân quan tâm, xin vui lòng liên hệ về phòng Tư vấn đào tạo của PMC để nhận được thông tin chi tiết, nội dung và mục tiêu đào tạo cũng như MỨC ĐỘ PHÙ HỢP khi tham dự:
PMC VIỆT NAM
ĐT: 024.73033666 – 024.62782236
Email: pmcvietnam@pmcvietnam.edu.vn

QDPX