KHÓA ĐÀO TẠO LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – TRIỂN KHAI VÀ KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Hiện trạng còn tồn tại trong DNSX:
– Giao hàng muộn so với thỏa thuận với khách hàng, dẫn tới bị phạt hợp đồng, không có được sự hài lòng của KH;
– Đang tổ chức triển khai sản xuất nhưng thiết bị hỏng đột xuất, nguyên vật liệu đầu vào loại thừa loại thiếu;
– Tồn kho không cần thiết dẫn tới phát sinh chi phí tồn kho không đáng có;
– Đang sản xuất đơn hàng, lô hàng lại phải ngưng để chuyển sang lô hàng khác…
Hiệu quả của cả một quá trình sản xuất tùy thuộc rất nhiều vào chất lượng của công tác Kế hoạch điều độ sản xuất.
Việc LKHSX, triển khai và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch nhằm mang lại hiệu quả cho DN không chỉ phụ thuộc vào việc quản lý quá trình sản xuất của Bộ phận sản xuất mà còn phụ thuộc vào nhiều bộ phận khác như bộ phận kế hoạch, cung ứng, điều độ,… Sự phối hợp đồng bộ của các bộ phận này là điều kiện để công tác sản xuất được vận hành hiệu quả, giảm thiểu các lãng phí, nâng cao năng suất, chất lượng – Chi phí sản xuất giảm, đó chính là mong muốn của các DN.
Khóa đào tạo LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – TRIỂN KHAI VÀ KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH được PMC thiết kế và tổ chức trong 3 ngày, 18-20/05/2018 tại PMC Hà Nội nhằm cùng với các doanh nghiệp xây dựng các giải pháp KHẢ THI – ĐƠN GIẢN – HIỆU QUẢ để thực hiện các mục tiêu trên.
Quý doanh nghiệp / cá nhân quan tâm, xin vui lòng liên hệ về phòng Tư vấn đào tạo của PMC để nhận được thông tin chi tiết, nội dung và mục tiêu đào tạo cũng như MỨC ĐỘ PHÙ HỢP khi tham dự:
PMC VIỆT NAM
ĐT: 024.73033666 – 024.62782236
Email: pmcvietnam@pmcvietnam.edu.vn

lkhtsx