KHÓA ĐÀO TẠO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT_THÁNG 11/2018_TAI TP.VŨNG TÀU

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Hiện trạng còn tồn tại trong DNSX:
– Giao hàng muộn so với thỏa thuận với khách hàng, dẫn tới bị phạt hợp đồng, không có được sự hài lòng của KH;
– Đang tổ chức triển khai sản xuất nhưng thiết bị hỏng đột xuất, nguyên vật liệu đầu vào loại thừa loại thiếu; 
– Tồn kho không cần thiết dẫn tới phát sinh chi phí tồn kho không đáng có;
– Đang sản xuất đơn hàng, lô hàng lại phải ngưng để chuyển sang lô hàng khác…
Hiệu quả của cả một quá trình sản xuất tùy thuộc rất nhiều vào chất lượng của công tác Kế hoạch điều độ sản xuất.
Việc LKHSX, triển khai và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch nhằm mang lại hiệu quả cho DN không chỉ phụ thuộc vào việc quản lý quá trình sản xuất của Bộ phận sản xuất mà còn phụ thuộc vào nhiều bộ phận khác như bộ phận kế hoạch, cung ứng, điều độ,… Sự phối hợp đồng bộ của các bộ phận này là điều kiện để công tác sản xuất được vận hành hiệu quả, giảm thiểu các lãng phí, nâng cao năng suất, chất lượng – Chi phí sản xuất giảm, đó chính là mong muốn của các DN.
MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khóa học, học viên sẽ:
1. Hiểu rõ được vai trò, lợi ích việc LKH và kiểm soát tiến độ SX;
2. Trình bày được thông tin cần thiết khi LKH sản xuất;
3. Thực hành được việc phân công công việc cho nhân viên và cho bộ phận khác trong xưởng sản xuất;
4. Thực hành được công cụ thiết lập nhu cầu nguyên vật liệu (MRP) theo sơ đồ cây;
5. Ứng dụng được phương pháp sắp xếp, bố trí việc trên nhiều máy theo qui trình và trên nhiều máy độc lập;
6. Thực hiện ứng dụng công cụ sơ đồ Pert và biểu đồ Gantt trong lập kế hoạch sản xuất;
7. Thực hành hội ý phương pháp triển khai và giám sát KHSX
Quý doanh nghiệp / cá nhân quan tâm, xin vui lòng liên hệ về phòng Tư vấn đào tạo của PMC để nhận được thông tin chi tiết, nội dung và mục tiêu đào tạo cũng như MỨC ĐỘ PHÙ HỢP khi tham dự:
PMC VIỆT NAM
ĐT: 024.73033666 – 024.62782236
Email: pmcvietnam@pmcvietnam.edu.vn

44680003_2014247492024789_3845983324820471808_o

44687702_2014249592024579_7112630459682521088_n