Chương trình Huấn luyện và đào tạo GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP

Yếu tố mấu chốt giúp doanh nghiệp sản xuất ổn định và phát triển nằm trong 3 từ: NĂNG SUẤT – CHẤT LƯỢNG – CHI PHÍ. Nhưng 3 hay chỉ là 1? Thật ra, trong quản lý, chỉ cần tập trung định hướng vào 1 trong 3 yếu tố trên vì dù với định hướng nào nếu làm tốt cũng sẽ đều đạt được kết quả với cả 3. Chương trình Huấn luyện và đào tạo GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP được PMC thiết kế và tổ chức không những trang bị các kiến thức, kỹ năng, công cụ cần thiết mà còn giúp các HV ứng dụng được các kiến thức này vào thực tế trong công tác Hoạch định, Xây dựng và Vận hành, Kiểm soát tốt Hệ thống Quản trị chất lượng trong doanh nghiệp ngay trong và sau khoá học.

CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC THIẾT KẾ DÀNH CHO

(1). GĐĐH DNSX/ GĐNM/ GĐCL

(2). Trưởng/phó phòng Chất lượng

(3). Chuyên viên đang đảm nhận công tác QLSX, QLCL đã có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm, có định hướng phát triển nghề nghiệp.

THỜI GIAN, THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Khai giảng: ngày 29/09/2018 Học vào các ngày T7,CN hằng tuần; học 2 tuần nghỉ 1 tuần (Các tuần học học viên không tham dự được, có thể đăng ký tham dự và khóa sau nếu có nhu cầu)

Thời lượng: Khóa học được tổ chức trong 28 buổi (học trong 2.5 tháng, bao gồm học trên lớp, thảo luận và tham quan thực tế)

GDSX_new_Sep2018