Chương trình đào tạo

GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT – DỄ HAY KHÓ?

Trước tiên, xin lưu ý giảm chi phí ở đây là giảm lãng phí, giảm những chi phí không đáng có trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN). Và ngày nay, hầu hết các DNSX đều hiểu rằng, giảm chi phí sản xuất là đi đôi với nâng cao năng suất, […]

Xem thêm
QUẢN TRỊ TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

Trong quản trị sản xuất “tồn kho là chi phí” nhưng doanh nghiệp vẫn để tồn kho nguyên liệu để tránh rủi ro trong quá trình sản xuất, để có sẵn nguyên liệu bổ sung giải quyết khi có sản phẩm lỗi cần thay thế nhằm đáp ứng thời hạn giao hàng. Điều này gây […]

Xem thêm
GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

LỊCH HỌC Chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP (Khai giảng ngày 16.06.2018) Học vào các ngày thứ 7, chủ nhật hằng tuần Sáng 8h30-11h30, chiều 13h – 16h Tại: TRUNG TÂM TỔ CHỨC ĐÀO TẠO GĐSX Tầng 9 – tòa nhà Techcombank Số 181 Nguyễn Lương Bằng, Q.Đống Đa, Hà Nội […]

Xem thêm
KHÓA ĐÀO TẠO LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – TRIỂN KHAI VÀ KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Hiện trạng còn tồn tại trong DNSX: – Giao hàng muộn so với thỏa thuận với khách hàng, dẫn tới bị phạt hợp đồng, không có được sự hài lòng của KH; – Đang tổ chức triển khai sản xuất nhưng thiết bị hỏng đột xuất, nguyên vật liệu đầu vào loại thừa loại thiếu; […]

Xem thêm
KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG Tại Thủ Dầu Môt – Bình Dương

Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc phần lớn vào hiệu quả SX trong đó người QĐPX đóng một vai trò rất quan trọng – là cầu nối của Lãnh đạo doanh nghiệp với bộ phận trực tiếp làm ra sản phẩm trong việc thực hiện KHSX, các vấn đề về năng suất, […]

Xem thêm
Chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

GĐSX có vai trò như thế nào trong doanh nghiệp? GĐSX có chức năng và nhiệm vụ gì? Và để hoàn thành vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình, một GĐSX cần hội tụ đủ những điều kiện gì, phải làm gì và làm như thế nào? Làm thế nào để có thể […]

Xem thêm
KHÓA ĐÀO TẠO LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – TRIỂN KHAI VÀ KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Hiện trạng còn tồn tại trong DNSX: – Giao hàng muộn so với thỏa thuận với khách hàng, dẫn tới bị phạt hợp đồng, không có được sự hài lòng của KH; – Đang tổ chức triển khai sản xuất nhưng thiết bị hỏng đột xuất, nguyên vật liệu đầu vào loại thừa loại thiếu; […]

Xem thêm
KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ TỒN KHO VÀ HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ

QUẢN TRỊ TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP Trong quản trị sản xuất “tồn kho là chi phí” nhưng doanh nghiệp vẫn để tồn kho nguyên liệu để tránh rủi ro trong quá trình sản xuất, để có sẵn nguyên liệu bổ sung giải quyết khi có sản phẩm lỗi cần thay thế nhằm đáp ứng […]

Xem thêm
KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG

Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc phần lớn vào hiệu quả SX trong đó người QĐPX đóng một vai trò rất quan trọng – là cầu nối của Lãnh đạo doanh nghiệp với bộ phận trực tiếp làm ra sản phẩm trong việc thực hiện KHSX, các vấn đề về năng suất, […]

Xem thêm
KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SẢN XUẤT DÀNH CHO TỔ TRƯỞNG

Tổ trưởng sản xuất là người trực tiếp tổ chức và điều phối các lao động trực tiếp tạo ra sản phẩm; có vai trò quan trọng trong việc góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn, năng suất, chất lượng, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh nhưng phần […]

Xem thêm