Khoá học: HOẠCH ĐỊNH, XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (HÀ NỘI)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 2 ngày (tương đương 04 buổi), từ ngày 29-30/06/2019 (Sáng’: 8h30’–12h00’, Chiều: 13h00’ - 16h30’);

Tags: hoạch định xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng / pmc việt nam