Khoá học: HOẠCH ĐỊNH NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT (HÀ NỘI)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 2 ngày (tương đương 04 buổi), từ ngày 15-16/06/2019 (Sáng’: 8h30’–12h00’, Chiều: 13h00’ - 16h30’);

Tags: hoạch định nhân lực trong doanh nghiệp sản xuất / pmc việt nam