Khoá học: HOẠCH ĐỊNH, KIỂM SOÁT, ĐẢM BẢO VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM (HÀ NỘI)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 2 ngày (tương đương 04 buổi), từ ngày 13-14/05/2019 (Sáng’: 8h30’–12h00’, Chiều: 13h00’ - 16h30’);

Tags: hoạch định kiểm soát đảm bảo và cải tiến chất lượng sản phẩm / pmc việt nam