Khoá học: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO DN (HÀ NỘI)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 2 ngày (tương đương 04 buổi), từ ngày 18-19/07/2019 (Sáng’: 8h30’–12h00’, Chiều: 13h00’ - 16h30’);

Tags: hoạch định chiến lược tài chính dành cho lãnh đạo doanh nghiệp / pmc việt nam