Khoá học: CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (HÀ NỘI)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 2 ngày (tương đương 04 buổi), từ ngày 27-28/07/2019 (Sáng’: 8h30’–12h00’, Chiều: 13h00’ - 16h30’);

Tags: cải tiến hệ thống quản lý chất lượng / pmc việt nam