KHÓA HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐẢM BẢO VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Chất lượng là sự sống còn nhưng đối với doanh nghiệp, chất lượng bằng mọi giá thì đó là sự tự sát!
Mục tiêu trong sản xuất nằm ở 3 từ NĂNG SUẤT – CHẤT LƯỢNG – CHI PHÍ nhưng thực ra doanh nghiệp chỉ cần định hướng 1 trong 3 mục tiêu trên vì để đạt được 1 mục tiêu sẽ đạt được 2 mục tiêu còn lại
Năng suất tăng đồng nghĩa với giá thành hạ
Chất lượng được đảm bảo, được kiểm soát tốt đồng nghĩa với giảm thiểu các bán thành phẩm lỗi, giảm thiểu lãng phí giúp giảm giá thành, tăng năng suất.
Đội ngũ chuyên gia QAQC có năng lực, được đào tạo vừa có kiến thức về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vừa có các kỹ năng thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng chính là tài sản quý báu của các DNSX, thể hiện năng lực cũng như đảm bảo sự cam kết với khách hàng về chất lượng sản phẩm.
Chương trình CHUYÊN GIA ĐẢM BẢO VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG được PMC xây dựng và tổ chức không đi sâu vào lý thuyết mang tính học thuật mà tập trung vào việc thực hành để trang bị các công cụ hữu hiệu nhằm giúp các thành viên tham dự có thể tiếp cận, áp dụng ngay vào thực tế công việc.

DBCL_012019