KHOÁ HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ TỒN KHO HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
Chi phí nguyên vật liệu (NVL), vật tư thường chiếm tỷ lệ từ 40 – 70% giá vốn sản xuất. Vì vậy, kiểm soát mức tồn kho, hoạch định nhu cầu vật tư cần phải được quan tâm một cách đúng mức trong quản trị sản xuất.
Doanh nghiệp quản lý nguyên vật liệu từ khâu thu mua hay khi nguyên vật liệu đã về đến kho bãi? Chất lượng, số lượng, tiến độ cung ứng nguyên vật liệu được xác định và kiểm soát như thế nào? Tồn kho thế nào và bao nhiêu là hiệu quả để vừa đáp ứng yêu cầu sản xuất vừa giảm chi phí tồn kho?
Khóa học QUẢN TRỊ TỒN KHO VÀ HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ được PMC VIỆT NAM thiết kế và tổ chức nhằm xác định đúng tầm quan trọng của công tác quản lý nguyên vật liệu và tồn kho trong sản xuất, trang bị cho học viên các phương pháp, công cụ trong công tác xác lập và kiểm soát mức tồn kho, hoạch định nhu cầu vật tư, góp phần đáp ứng yêu cầu về chi phí hợp lý trong sản xuất của doanh nghiệp.
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
– Cán bộ phòng KHSX;
– Nhân viên triển khai kế hoạch xưởng sản xuất.
– Cán bộ QLSX cấp trung trở lên,

Quý doanh nghiệp / cá nhân quan tâm, xin vui lòng liên hệ về phòng Tư vấn đào tạo của PMC để nhận được thông tin chi tiết, nội dung và mục tiêu đào tạo cũng như MỨC ĐỘ PHÙ HỢP khi tham dự:
PMC VIỆT NAM
ĐT: 024.73033666 – 024.62782236
Email: pmcvietnam@pmcvietnam.edu.vn
51276749-BE03-4FCE-A077-A0B11918E0CA