KHÓA HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO BÃI

Thủ kho hay người quản lý kho ngoài nhiệm vụ phải luôn bảo đảm hàng hoá, vật tư/nguyên vật liệu trong kho an toàn còn phải biết vận dụng nhiều nghiệp vụ chuyên môn để đảm bảo hàng hoá, vật tư/nguyên liệu không bị thất thoát, lưu thông lượng hàng xuất nhập tồn phải trong tình trạng kiểm soát ở mức độ tốt nhất.
Khóa học NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO BÃI được PMC VIỆT NAM thiết kế và tổ chức nhằm trang bị cho học viên những kiến thức, công cụ và giải pháp giúp:
• Đảm bảo an toàn, bảo quản tốt hàng hoá trong kho của DN;
• Biết cách bố trí hàng hoá một cách hợp lý với diện tích hạn hẹp trong kho để thuận tiện cho công tác xuất/nhập kho,
kiểm kê;
• Nắm vững cách thức quản lý dữ liệu, sổ sách kho nhằm kiểm soát tốt lượng hàng xuất nhập tồn.

Đào tạo trên nguyên tắc lấy HV làm trung tâm, đi sâu vào giải quyết các vấn đề HV đang gặp phải hoặc còn khiếm khuyết trong quá trình thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình; kết hợp trang bị kiến thức, thảo luận nhóm, xử lý tình huống thực tế.
Kết thúc khoá học, HV làm bài thu hoạch áp dụng các kiến thức, công cụ, giải pháp đã được trang bị trong khoá học để xây dựng, hoàn thiện công tác quản lý kho một cách hiệu quả, góp phần bảo quản, quản lý tốt tài sản của DN mình.
(Bài thu hoạch sau khi được Giảng viên đánh giá, góp ý nhằm hoàn thiện, nâng cao tính khả thi sẽ được gửi về cho Quý doanh nghiệp của học viên để lãnh đạo xem xét tạo điều kiện cho Cán bộ của mình triển khai).

Quý doanh nghiệp / cá nhân quan tâm, xin vui lòng liên hệ về phòng Tư vấn đào tạo của PMC để nhận được thông tin chi tiết, nội dung và mục tiêu đào tạo cũng như MỨC ĐỘ PHÙ HỢP khi tham dự:
PMC VIỆT NAM
ĐT: 024.73033666 – 024.62782236
Email: pmcvietnam@pmcvietnam.edu.vn

kho_o