KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SẢN XUẤT DÀNH CHO TỔ TRƯỞNG

Tổ trưởng sản xuất là người trực tiếp tổ chức và điều phối các lao động trực tiếp tạo ra sản phẩm; có vai trò quan trọng trong việc góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn, năng suất, chất lượng, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh nhưng phần lớn đều được bổ nhiệm từ công nhân có tay nghề cao mà chưa được trang bị các kiến thức quản lý cần thiết.
Nằm trong chương trình đào tạo Nâng cao hiệu quả quản trị
sản xuất trong doanh nghiệp, khóa đào tạo: QUẢN LÝ SẢN XUẤT DÀNH CHO TỔ TRƯỞNG được PMC thiết kế và tổ chức nhằm trang bị cho cán bộ QLSX cấp cơ sở những kiến thức, công cụ, kỹ năng để hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình cũng như đáp ứng yêu cầu SX hiệu quả trong doanh nghiệp.
MỤC TIÊU KHOÁ HỌC
Kết thúc khóa học, học viên sẽ:
(*) Xác định rõ vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm của người tổ trưởng trong tổ chức sản xuất;
(*) Được trang bị các kiến thức cơ bản, cần thiết trong quản lý sản xuất hiệu quả cấp cơ sở; các kỹ năng giao tiếp trong công việc, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả;
(*) Hiểu rõ và có thể áp dụng các kiến thức, công cụ đã được trang bị trong Khóa học để tự tin đề xuất các giải pháp nhằm phát hiện và giảm thiểu lãng phí, nâng cao hiệu quả sản xuất cho doanh nghiệp mình.
Quý doanh nghiệp và cá nhân quan tâm tới các chương trình đào tạo do PMC thiết kế và tổ chức, xin vui lòng liên hệ về PMC để được tư vấn về MỨC ĐỘ PHÙ HỢP khi tham gia Khóa học cũng như các thông tin liên quan:
Phòng Tư vấn Đào tạo PMC:
– Điện thoại: 024.73033666 – 024.62782236
– Email: pmcvietnam@pmcvietnam.edu.vn

to truong sx