Về chúng tôi

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ SẢN XUẤT PMC VIỆT NAM là tâm huyết của các chuyên gia tư vấn đào tạo, các chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo quản trị sản xuất, giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy, nhiều năm trực tiếp đảm nhận các vị trí quản lý, điều hành trong các doanh nghiệp sản xuất, giảng viên cao cấp chương trình đào tạo giảng viên Business Edge, chuyên gia tư vấn nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp do các tổ chức uy tín trên thế giới thực hiện... và các chuyên gia tư vấn đào tạo - những người tâm huyết với môi trường đào tạo mang tính ứng dụng thực tiễn cao.

Xem thêm

Quy trình đào tạo

Bước 1
Khảo sát thực tế, hiện trang và đánh giá nhu cầu đào tạo
Bước 4
Đánh giá sau đào tạo
Bước 2
Thiết kế chương trình đào tạo
Bước 3
Thực hiện đào tạo

Lĩnh vực đào tạo

Quản trị sản xuất

Các chương trình đào tạo nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất trong Doanh nghiệp được đảm nhận bởi các chuyên gia tư vấn đào tạo, các chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo quản trị sản xuất, giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy, nhiều năm trực tiếp đảm nhận các vị trí quản lý, điều hành trong các doanh nghiệp sản xuất, giảng viên cao cấp của các chương trình đào tạo giảng viên Business. Bên cạnh đó các doanh nghiệp và các học viên được tư vấn để lựa chọn các khóa học, các chương trình phù hợp với năng lực cũng như mục tiêu đào tạo bởi các chuyên gia tư vấn đào tạo - những người luôn tâm huyết với sứ mệnh góp phần xây dựng một môi trường đào tạo mang tính ứng dụng thực tiễn cao, để đào tạo không phải là chi phí mà là đầu tư cho doanh nghiệp.


Xem thêm

Nhận xét của học viên

Khách hàng tiêu biểu